Kamil Abt

Nieczęsto – zwłaszcza w dzisiejszym nawarstwieniu stylistyk muzycznych – bywa, że intuicyjnie i bezwiednie płyniemy z melodią i brzmieniem, zwłaszcza, gdy rozwijają się one w sposób wyrafinowany i czasem wcale nieprosty do wykoncypowania. Nieczęsto, a jednak takie magiczne współistnienie się zdarza, gdy słuchamy Kamila Abt’a, który nie tylko odwodzi odbiorcę od percepcyjnych nawyków, do jakich przyzwyczaiły go jazz i muzyka europejska czy polska, ale otwiera sobie możliwość nieskrępowanego kształtowania oraz inicjowania i konstytuowania formy z równoległym rozwijaniem unikalnej improwizacji. Kamil Abt gra lekkim i przejmującym dźwiękiem oraz kreuje złożone, skontrastowane szybkimi pasażami i znaczącą pauzą, frazy, zaś porywając swą wirtuozerią eskaluje wymowę interpretacji oraz roznieca przeróżne emocje słuchacza.